Aktualne projekty

1. Rozwijanie projektu KittyUniverse.
2. Przygotowanie do konkursów i olimpiad:
a) Konkurs E(x)plory 2020,
b) Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
c) Konkurs na najlepszą pracę własną – SEP Rzeszów’
3. Budowa i oprogramowanie robotów w projekcie RoboScientists
4. Powiększenie laboratorium koła naukowego i wydzielenie dwóch przestrzeni/stref: informatycznej i mechatronicznej.

© 2016 TechnoZone | WordPress theme by Dameer DJ.