O Nas

Cele koła:
1. Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami (STEM).
2. Zdobywanie wysokich lokat na konkursach i olimpiadach.
3. Wzrost szans uczniów na zdobycie indeksów wyższych uczelni i atrakcyjnych stażów.
4. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zaistnienia na rynku pracy.
5. Motywowanie uczniów do samokształcenia.

Charakter działalności koła:
1. Wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i zawodowych.
2. Zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczających ponad program nauczania.
3. Poznawanie nowoczesnych technologii.

Dziedziny dominujące:
1. Nauczane w szkole: informatyka, elektronika, teleinformatyka.
2. Nieistniejące w szkole: robotyka, mechatronika.
3. Korelacja z innymi przedmiotami, zwłaszcza z fizyką i matematyką.

Formy działania:
1. Codzienne zajęcia w laboratorium koła naukowego.
2. Wykłady prowadzone przez pracowników wyższych uczelni.
3. Wyjazdy na wyższe uczelnie na wykłady i warsztaty z zakresu wyższych technologii oraz nauk ścisłych na poziomie akademickim.
4. Przygotowanie uczniów do prestiżowych konkursów i olimpiad.
5. Projektowanie i budowanie urządzeń w technice mikroprocesorowej (roboty, drony, sterowniki itp.).
6. Tworzenie zaawansowanych aplikacji komputerowych na platformy stacjonarne i mobilne.

© 2016 TechnoZone | WordPress theme by Dameer DJ.